Các Sản Phẩm Xử Lý Nước Thải

Sản Phẩm Xử Lý Nước Thải
Để biết thêm chi tiết xin vui lòng truy cập Website http://www.chephamsinhhoc.net/
 Chế phẩm sinh học xử lý nước thải
Xử lý nước thải với chế phẩm sinh học WEVIRO
Chế phẩm sinh học WEVIRO có thể xử lý được phần lớn những tác nhân độc hại có trong nước thải như: mùi hôi-H2S, khí amoniac-NH3, khí metan-CH4, các hợp chất hữu cơ…
Chế phẩm xử lý nước thải WE VIRO còn tạo điều kiện thuận lợi cho các vi sinh vật có khả năng phân hủy toluen, benzen, xylen như Cycloclasticus phát triển, đẩy nhanh quá trình phân hủy các hợp chất dễ bay hơi này.
Ngoài ra chế phẩm xử lý nước thải WEVIRO phù hợp cho việc xử lý các loại nước thải có hàm lượng COD và BOD cao nhờ khả năng giúp các vi sinh vật có khả năng phân hủy các chất hữu cơ phát triển và làm tăng hàm lượng DO trong chất thải. pH của chế phẩm Weviro từ 8-9 một phần làm giảm khả năng sống của các vi sinh vật có hại sống trong điều kiện pH thấp (môi trường acid) đặc biệt là các vi sinh vật tạo khí H2S.

Chế phẩm sinh học xử lý môi trường WEVIRO
Là sản phẩm theo khuynh hướng mới sử dụng các chất thiên nhiên bảo vệ môi trường, hơn nữa chế phẩm sinh học WEVIRO không độc hại cho người, gia súc có tác dụng xử lý các chất thải có nguy cơ gây hại cho môi trường như: rác thải sinh hoạt, các loại chất thải hữu cơ, các loại nước thải,…
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: